Category Archives: Sách hay

Những quyển sách hay làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người

Bí mật của Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 1

Cuốn sách Bí mật của PHAN THIÊN ÂN (Quà tặng từ Tiến sĩ Alan Phan) được phóng tác theo cuốn “The greatest salesman in the world” của Og Mandino nhằm mục đích phổ biến sâu rộng hơn cho người Việt những bí quyết hay thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn, theo di nguyện của cố tiến sĩ – doanh nhân Alan Phan. Đó cũng là cuốn sách làm thay đổi cuộc đời hàng triệu người.

Đây là Tờ kinh số 1: Ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc đời mới (trong Phần 2: Thành công là một hành trình, không phải là một chỗ đến).

 

Lần sau, tôi sẽ chia sẽ tiếp Tờ kinh số 2: Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim.

Xin cám ơn.

 

Sưu tập: Phan Thành Hiếu (0909 399 480)

E-mail: Phanthanhhieu.png@gmail.com

%d bloggers like this: