Blog Archives

Khoáng tố và sinh tố quan trọng như thế nào đối với cơ thể?

Khoáng tốsinh tố quan trọng và cần thiết như thế nào đối với cơ thể chúng ta?

Bác sỹ Lương Lễ Hoàng (Trung tâm Oxy Cao Áp TP.HCM) cung cấp những thông tin để chúng ta được hiểu rõ thêm về những điều sau:

  • Những ảnh hưởng của con cái sau này như thế nào khi người mẹ thiếu những sinh tố cần thiết?
  • Khoáng tố đa lượng.
  • Khoáng tố vi lượng.

Xin cám ơn.

 

Sưu tầm – chỉnh sửa  video: Phan Thành Hiếu (0909 399 480)

E-mail: phanthanhhieu.png@gmail.com

 

 

%d bloggers like this: